Wie zijn wij?

Het wijkcentrum is een stichting.
Werkgebied/wijk: Tongelre boven de spoorlijn naar Geldrop
 

Onze doelen zijn:

  • Bevordering van het welzijn van de bewoners van de wijk
  • Verbetering van de leefbaarheid van de wijk;
  • Bevordering goede onderlinge contacten wijkbewoners;
  • Activering wijkbewoners in het bereiken van deze doelen.
  • Vrijwilligerswerk in de wijk bevorderen
  • Verhuren van ruimte aan groepen, ten behoeve van buurt -en wijkactiviteiten.
  • Als u ideeën heeft of vragen; neem rustig contact met ons op

Werkgroepen:
In ’t Oude Raadhuis zijn behalve het bestuur van het wijkcentrum een 13-tal werkgroepen actief; samen ruim 100 vrijwilligers.
Werkgroepen zijn groepen die bepaalde activiteiten van het wijkcentrum organiseren. 

Huurdersgroepen:
Naast de werkgroepen zijn er ook huurdersgroepen actief in het wijkcentrum. 
 
Overlegvergadering:
Tenminste één maal per jaar komen bestuur en vertegenwoordigers van de werkgroepen bijeen om informatie uit te wisselen.

De Overlegvergadering bestaat uit één of twee vertegenwoordigers van elk van de groepen en het bestuur. Met de Overlegvergadering wil het bestuur bereiken, dat het met al die groepen goed functioneert binnen het wijkcentrum.

Vanuit de groepen wordt verteld wat er zoal binnen de groep gebeurt en men is in de gelegenheid om eventuele wensen aan het bestuur kenbaar te maken. Het bestuur geeft informatie over het reilen en zeilen van het wijkcentrum, over de
financiële positie en over de nabije toekomst; b.v. over de verwachte bouwplannen.